18 Οκτ 2009

Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη & Ενισχυτική Διδασκαλία

Ξεκινούν αύριο, Δευτέρα 19/10, τα προγράμματα της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (ΠΔΣ) για το Λύκειο και της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το Γυμνάσιο.
Τα 2 προγράμματα υλοποιούνται κάθε χρόνο στο σχολείο μας και έχουν στόχο την υποβοήθηση των μαθητών στην μαθησιακή διαδικασία με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα έως σήμερα.


Οι ώρες των μαθημάτων που προσφέρονται καλύπτονται σε κάποιο ποσοστό από καθηγητές του πρωινού προγράμματος αλλά και από καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων που προσλαμβάνονται ειδικά για το σκοπό αυτό.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα στο σχολείο μας, μπορείτε να απευθύνεστε στους υπεύθυνους καθηγητές: Γεράσιμο Περδικομάτη (για την ΠΔΣ) και Μαρία Μαχαίρα (για την Ενισχυτική Διδασκαλία).