28 Φεβ 2010

"1η Μαρτίου 2010 - 24 ώρες χωρίς εμάς"

Η πρωτοβουλία με τίτλο «Πρώτη Μαρτίου 2010- 24 ώρες χωρίς εμάς» ξεκίνησε από τη Γαλλία, το Σεπτέμβρη του 2009, πέρασε στην Ιταλία και την Ισπανία και σταδιακά αναμένεται να απλωθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Πρόκειται για μια κίνηση «από πολίτες για τους πολίτες» με στόχο την αντίδραση στο ρατσισμό, την ξενοφοβία, την έλλειψη ανεκτικότητας και τις διακρίσεις απέναντι στους μετανάστες.

Βασικός άξονας της ελληνικής κίνησης είναι η αποχή των μεταναστών από κάθε οικονομική συναλλαγή για 24 ώρες την 1η Μαρτίου. Θέλουμε «να δηλώσουμε την παρουσία μας μέσω της απουσίας μας», εξηγούν τα μέλη της ελληνικής οργανωτικής επιτροπής. Η πρωτοβουλία αυτή, επισημαίνουν, αγκαλιάστηκε αμέσως από σημαντικό αριθμό πολιτών, οι οποίοι δήλωσαν το ενδιαφέρον τους.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες καθώς και το κείμενο της διακήρυξης στο blog της ελληνικής πρωτοβουλίας.