28 Φεβ 2010

Κινητά τηλέφωνα - Υπενθύμιση

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε σε γονείς και μαθητές ότι δεν επιτρέπεται η κατοχή κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου.
Το σχολείο οφείλει να φροντίσει για την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων, την διαφύλαξη των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών καθώς και την προστασία της υγείας τους.

Γι' αυτό φεύγοντας για το σχολείο αφήστε το κινητό στο σπίτι !!!