5 Οκτ 2010

Στον δάσκαλό μας, με αγάπη ... (*)

δάσκαλος (ο) θηλ. δασκάλα :
1α. αυτός που διδάσκει, που ακολουθώντας μια διδακτική μέθοδο μεταδίδει σε μαθητή συστηματοποιημένες γνώσεις.
1β. αυτός που ως δάσκαλος έχει την ιδιαίτερη ικανότητα να μεταδίδει γνώσεις, να είναι σαφής και κατανοητός.
2α. αυτός που με το έργο του ή με την προσωπικότητά του επηρεάζει και καθοδηγεί. Δάσκαλε, ως τιμητική προσφώνηση.
2β. αυτός που είναι έμπειρος, πολύ ικανός ή επιδέξιος σε κάτι.

(*) Η 5η Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα των εκπαιδευτικών ...