26 Οκτ 2010

Σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα

Όπως κάθε χρονιά, οι καθηγητές του σχολείου μας, σε συνεργασία με ομάδες μαθητών, ανέλαβαν την εκπόνηση διαφόρων σχολικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, τη φετινή σχολική χρονιά αναμένεται να υλοποιηθούν τα ακόλουθα προγράμματα:

1) Θεατρικό εργαστήρι (πολιτιστικό πρόγραμμα)
2) Πρόγραμμα με θέμα τον συνδυασμό video και θεάτρου (πολιτιστικό πρόγραμμα)

3) Πρόγραμμα με θέμα "Το Νερό" (περιβαλλοντικό)
4) Πρόγραμμα με θέμα την "Βιοποικιλότητα" (περιβαλλοντικό), με αφορμή το γεγονός ότι το 2010 έχει χαρακτηρισθεί ως "Διεθνές έτος Βιοποικιλότητας" από τα Ηνωμένα Έθνη)

5) Πρόγραμμα με τίτλο "Μην πετάξεις τίποτα !" (περιβαλλοντικό), με θέμα την συλλογή, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση υλικών και την δημιουργία με αυτά κατασκευών, έργων τέχνης, κοσμημάτων και άλλων, χρηστικών και μη, αντικειμένων.Περισσότερα νέα που αφορούν τα προγράμματα σε επόμενες αναρτήσεις !