21 Φεβ 2012

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-Λ.Τ. ΓΑΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ:Περίληψη πραξης της Επιτροπής Αποσφράγισης των προσφορών για την εκπαιδευτική εκδρομή της Γ Λυκείου.

Η Επιτροπή αποσφράγισης των κλειστών προσφορών των πρακτορείων για την οργάνωση της εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ Λυκείου του Γυμνασίου-Λ.Τ. συνεδρίασε την Δευτέρα 19/02/12 και ώρα 13.00 έχοντας πλήρη απαρτία.
Αφού αποσφράγισε την μοναδική προσφορά του πρακτορείου Vlassopoulos travel Αραπάκη 14, Καλλιθέα, που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση ενδιαφέροντος καθώς και τα ζητούμενα στοιχεία που αναφέρονταν στην προκύρηξη, όπως αναρτήθηκε στη σελίδα της ΔΔΕ Κυκλάδων,κατέληξε ομόφωνα στην επιλόγή αυτής.
Η αναλυτική καταγραφή έχει γίνει στο πρακτικό που τηρήθηκε και είναι στη διάθεση κάθε ενός που έχει έννομο συμφέρον να το ζητήσει.
Επίσης η προσφορά κάθε πρακτορείου αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου
http://gymgavriou.blogspot.com/ ώστε να γίνει σύγκριση από τους ενδιαφερόμενους και η τυχόν ένσταση μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 25 Φεβρουαρίου 2012.

Η Διευθύντρια                           Παναγοπούλου Ελένη
Η Αρχηγός                                 Παπακώστα Ειρήνη
Η Συνοδός                                  Μπόγρη Κων/να
Ο Πρόεδρος του ΔΣ γονέων      Κων/νος Τσακαλίδης
Ο Πρόεδρος του 15μελούς        Λέιντι Μουτσάι