Το Σχολείο μας

Το Γυμνάσιο Τ.Λ. Γαυρίου έχει 139 μαθητές, 89 στο Γυμνάσιο και 50 στις 3 τάξεις του Λυκείου- ενώ, για την φετινή σχολική χρονιά, το εκπαιδευτικό προσωπικό περιλαμβάνει 18 καθηγητές.

Την τρέχουσα σχολική χρονιά, 2016-2017, οι μαθητές κατανέμονται στις τάξεις ως εξής:
α' γυμνασίου     36 μαθητές             Α' Λυκείου      20 μαθητές
β' γυμνασίου     30 μαθητές             Β' Λυκείου      15 μαθητές
γ' γυμνασίου     23 μαθητές             Γ' Λυκείου      15 μαθητές

Στο σχολείο υπάρχουν εξοπλισμένα εργαστήρια Πληροφορικής και Φυσικών Επιστημών ενώ παράλληλα λειτουργεί και σχολική Βιβλιοθήκη.