2 Οκτ 2012

Σύλλογος Διδασκόντων 2012-2013


 • Γιώργος Ανδρέου - Μαθηματικός (Διευθυντής)
 • Λεωνίδας Λούπεσης - Θεολόγος
 • Ειρήνη Παπακώστα - Φιλόλογος (Υποδιευθύντρια)
 • Ελένη Καρσίκη - Φιλόλογος
 • Κωσταντία Κατσαρή - Φιλόλογος
 • Μαρίνα Κορδάτου - Φιλόλογος
 • Μαρίνα Νασοπούλου - Φιλόλογος
 • Σταμάτης Κουρούπης - Φιλόλογος
 • Σταυρούλα Βαφάκου - Μαθηματικός
 • Γιώργος Νικολαϊδης - Μαθηματικός
 • Κωνσταντίνα Μπόγρη - Φυσικός
 • Βασιλική Γκίτζια - Χημικός
 • Μαργαρίτα Σπανόγλου - Αγγλικών
 • Όλγα Γκούμα - Γερμανικών
 • Δημήτρης Ευθυμίου - Καλλιτεχνικών
 • Ευαγγελία Καγκαρά - Οικονομολόγος
 • Εύα Βλάμη - Οικονομολόγος
 • Θεόδωρος Θεοδωράκης - Τεχνολόγος
 • Παναγιώτης Καλαϊτζόγλου - Πληροφορικής
  
Ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν είναι ακόμη πλήρης καθώς λείπουν κάποιες ειδικότητες (μουσικής, φυσικής αγωγής, γαλλικών και οικιακής οικονομίας). Ελπίζουμε ότι σύντομα θα προσληφθούν οι συνάδελφοι των ειδικοτήτων που απαιτούνται ώστε το σχολείο να λειτουργεί με πλήρες ωρολόγιο πρόγραμμα.