4 Μαρ 2014

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΕΤΡΟ

Στις 12 Φεβρουαρίου το σχολείο μας επέλεξε στον μηνιαίο περίπατό του να επισκεφθεί τον ελληνιστικό πύργο του Αγίου Πέτρου, μια επιβλητική κυλινδρική κατασκευή που δεσπόζει στον κάμπο του οικισμού του Αγίου Πέτρου και «βλέπει» προς τη θάλασσα νότια αυτού. Ο πύργος, που χρονολογείται στον 4ο αιώνα πΧ, είναι δομημένος με ντόπιο σχιστόλιθο, έχει διάμετρο περίπου 9 μ. και διατηρείται σε ύψος 20 μέτρων. Ελικοειδής κλίμακα στο εσωτερικό του οδηγεί από το θολωτό ισόγειο σε πέντε τουλάχιστον ορόφους.
Η προνομιακή θέση του αλλά και η δυνατότητα παρατήρησης των πλοίων, σε συνδυασμό με την εύρεση εγκαταστάσεων εξόρυξης χαλκού στην περιοχή γύρω από το μνημείο, οδηγούν στην υπόθεση ότι ο ρόλος του κατά την αρχαιότητα ήταν να ελέγχει στεριά και θάλασσα.
Παρά την καλή κατάσταση διατήρησης, η τοιχοποιία έχει υποστεί φθορές και αρκετοί λίθοι έχουν κατακρημνιστεί, γι’ αυτό και η ανάγκη αναστηλωτικών εργασιών στον πύργο του Αγίου Πέτρου είναι επιτακτική.