13 Μαΐ 2014

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Όταν οι μαθητές δημιουργούν .....

Τα παρακάτω έργα δημιουργήθηκαν από τους μαθητές της Α Λυκείου στο πλαίσιο του μαθήματος "Καλλιτεχνική παιδεία" και πρόκειται να αναρτηθούν στην είσοδο του σχολείου μας!