28 Φεβ 2012

Ερευνητική εργασία Α' τετραμήνου

Στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας του 1ου τετραμήνου, οι μαθητές της Α΄ Λυκείου του σχολείου μας ασχολήθηκαν με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Τέσσερις ομάδες μαθητών συνέγραψαν 4 διαφορετικές εκθέσεις. Στο 1ο μέρος αυτών των εκθέσεων οι μαθητές παρουσιάζουν τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τις προοπτικές της Κοινωνικής Δικτύωσης ενώ στο 2ο μέρος παρουσιάζουν τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας σε εφήβους της περιοχής.

Δείγμα του έργου που προέκυψε αποτελεί η αναρτώμενη ερευνητική έκθεση.

Η υπεύθυνη καθηγήτρια
Ευαγγελία Καγκαρά.