12 Φεβ 2010

Το οικολογικό αποτύπωμα του σχολείου

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της γ' γυμνασίου, στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος "Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας", υπολόγισαν το οικολογικό αποτύπωμα του σχολείου μας.
Το οικολογικό αποτύπωμα του σχολείου είναι ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης που αφορά την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων.
Το σχολείο μας δήλωσε συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό με τη βοήθεια του συναδέλφου κ. Περδικομάτη, ο οποίος είναι και ένας από τους υπεύθυνους του σχολικού προγράμματος για τις ΑΠΕ.

Το ενεργειακό αποτύπωμα του σχολείου μας έχει ως εξής:

Καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια: 3979,44 KWh/χρόνο

Η ενέργεια αυτή αντιστοιχεί στην έκλυση: 3239,26 kgCO2/χρόνο

Η μέση τιμή εκπομπών CO2 που αντιστοιχούν στην μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των σχολείων που έχουν πάρει μέρος μέχρι στιγμής στο πρόγραμμα είναι 6730,63 kgCO2/χρόνο.

Στο σχολείο μας εκπέμπεται ετησίως ποσότητα CO2 λόγω κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που είναι μικρότερη από τον αντίστοιχο μέσο όρο για το σύνολο των εξετασθέντων σχολείων. Επομένως το σχολείο μας καταλαμβάνει την 9η θέση από τα 27 μέχρι στιγμής σχολεία που έχουν αποτυπωθεί.

Οι συνολικές εκπομπές* του σχολείου μας είναι: 5839,26 kgCO2/χρόνο

* Οι συνολικές εκπομπές είναι το άθροισμα των εκπομπών από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και από την κατανάλωση πετρελαίου ή φυσικού αερίου (που προορίζονται συνήθως για θέρμανση)

Περισσότερες πληροφορίες: Οικολογικό Αποτύπωμα Σχολείων