1 Ιουλ 2014

Μάθημα: Ερευνητική Εργασία
Κατά το σχολικό έτος 2013-2014 στο σχολείο μας μελετήθηκαν τέσσερα θέματα στο πλαίσιο του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας:
1ο Τετράμηνο
   Α΄ Λυκείου: Οι τέχνες στη ζωή μας
   Β΄ Λυκείου: Μεγάλα κοινωνικά προβλήματα
2ο Τετράμηνο
   Α΄ Λυκείου: Παραολυμπιακοί αγώνες
   Β΄ Λυκείου: Βιογραφίες από τον χώρο του πολιτισμού, της επιστήμης και του αθλητισμού

Οι στόχοι των ερευνητικών εργασιών, όπως αυτοί παρουσιάζονται στις αντίστοιχες ερευνητικές εκθέσεις, επετεύχθησαν στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Επισυνάπτουμε δείγματα παρουσιάσεων και τεχνημάτων. Οι ερευνητικές εκθέσεις βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Η υπεύθυνη Καθηγήτρια
Ευαγγελία Καγκαρά, ΠΕ09

Α΄Λυκείου, Παραολυμπιακοί αγώνες, Πετοσφαίριση καθιστών-τέχνημα

B΄Λυκείου, Βιογραφίες από τον χώρο του πολιτισμού-παρουσίαση


B΄Λυκείου, Βιογραφίες από τον χώρο του πολιτισμού Μ. Χατζιδάκις-τέχνημα

B΄Λυκείου, Βιογραφίες από τον χώρο του πολιτισμού James Cameron-τέχνημα