20 Δεκ 2018

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – Λ.Τ. ΓΑΥΡΙΟΥ

Γ/σιο – Λ.Τ. Γαυρίου
Γαύριο, 84501
Τηλ/FAX 2282071488
mail@gym-gavriou.kyk.sch.gr

Η σχολική κοινότητα είναι μια μικρή οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της ευρύτερης κοινωνίας. Ένας από τους ρόλους του Σχολείου είναι να προετοιμάσει τους νέους ώστε να ενταχθούν ομαλά σ αυτή την κοινωνία και να πραγματοποιήσουν αποτελεσματικά την επικείμενη μετάβαση.
Επομένως, η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής:
·         Δε στοχεύει στον περιορισμό της ελευθέριας οποιουδήποτε, αλλά στη θεμελίωση κλίματος συνεργασίας και ηρεμίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας (εκπαιδευτικοί – παιδιά – γονείς)
·         Δε θεωρεί τη «σχολική πειθαρχία» ως αυτοσκοπό αλλά ενσωματώνει και παιδαγωγική πλευρά με έμφαση στην πρόληψη και τον περιορισμό των ποινών
·         Ενθαρρύνει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή και προάγει τη συλλογική λειτουργία αναγνωρίζοντας παράλληλα την ατομική ευθύνη
·         Διαμορφώνει έτσι ένα δημιουργικό σχολικό περιβάλλον και προσδίδει δημοκρατικό περιεχόμενο στη σχολική ζωή.

ΦΕΚ 120/2018/23 Ιανουαρίου 2018/10645/ΓΔ4
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


1.ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Προσέλευση και αποχώρηση
·         Το  Γ/σιο – ΛΤ Γαυρίου αρχίζει τη λειτουργία του στις 08.15 π.μ. με σύνταξη και προσευχή και συμπληρώνει τις 7 ώρες λειτουργίας του στις 14.00 μ.μ.
·         Όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές της πρώτης ώρας οφείλουν να παρευρίσκονται στην πρωινή σύνταξη και προσευχή στο προαύλιο του σχολείου, οι δε εφημερεύοντες καθηγητές πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο στις 8.00 π.μ.
·         Οι μαθητές που δεν βρίσκονται στο προαύλιο το αργότερο μέχρι τις 08.15 π.μ. θα χρεώνονται με απουσία, αφού δε θα εισέρχονται εγκαίρως στην τάξη. Αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους για τους οποίους δεν ευθύνονται, οφείλουν να απευθύνονται στον διδάσκοντα και στον διευθυντή.
·         Για τις υπόλοιπες διδακτικές ώρες οι μαθητές εισέρχονται στην τάξη μόλις χτυπήσει το κουδούνι, αλλιώς θα χρεώνονται με απουσία.
·         Οι μαθητές που προσέρχονται στο σχολείο παρακολουθούν όλο το διδακτικό ωράριο. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει να φύγουν, τους χορηγείται άδεια από το Διευθυντή ή το νόμιμο αναπληρωτή του, οι απουσίες τους όμως καταχωρίζονται στο απουσιολόγιο. Σε περίπτωση που ένας μαθητής απομακρύνεται από την αίθουσα διδασκαλίας απευθύνεται στη Διεύθυνση του Σχολείου για να ενημερωθεί για τον τρόπο απασχόλησής του

Παραμονή στο σχολικό χώρο

·         Οποιοσδήποτε δεν ανήκει στη σχολική κοινότητα δεν έχει δικαίωμα εισόδου και παραμονής στο χώρο του σχολείου εν ώρα λειτουργίας. Οι επισκέπτες (γονείς, προμηθευτές κτλ) πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στον διευθυντή ή στον εφημερεύοντα καθηγητή.
·         Στο διάλειμμα όλοι οι μαθητές οφείλουν να βγαίνουν στη αυλή του σχολείου. Η παραμονή τους στις τάξεις δικαιολογείται μόνο όταν είναι ασθενείς και πάρουν άδεια από τον εφημερεύοντα καθηγητή.
·         Όταν ο καιρός είναι βροχερός οι μαθητές παραμένουν στους διαδρόμους .
·         Το κυλικείο του σχολείου θα λειτουργεί μόνο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.

Απουσία καθηγητή – κενό

·         Όταν σε έκτακτες περιπτώσεις δεν γίνεται μάθημα σε κάποιο τμήμα λόγω της απουσίας του καθηγητή ή για άλλο λόγο, οι μαθητές δεν πρέπει να ενοχλούν τους συμμαθητές τους και τους καθηγητές που διδάσκουν. Ο πρόεδρος του τμήματος απευθύνεται στον εφημερεύοντα καθηγητή ή στον διευθυντή οι οποίοι φροντίζουν να τους απασχολήσουν δημιουργικά στην τάξη, στη βιβλιοθήκη ή όπου αλλού κρίνουν σκόπιμο.

2.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διδάσκοντες και διδασκόμενοι έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις που προέρχονται από τη θέση που κατέχει ο καθένας στην κοινωνία του σχολείου. 

Υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών προς τους μαθητές

·         Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν όλους τους μαθητές ισότιμα με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό.
·         Συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος, που το χαρακτηρίζει ο αμοιβαίος σεβασμός, η ελεύθερη έκφραση, ο πλουραλισμός των απόψεων , η αποφυγή των εντάσεων και των συγκρούσεων, προάγοντας το αίσθημα της σιγουριάς και της ασφάλειας για τους μαθητές.
·         Συνεργάζονται με τη Διεύθυνση του σχολείου, τους γονείς και τους αρμόδιους υπεύθυνους για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών.
·         Ο έλεγχος των καθηγητών γίνεται από τη Διεύθυνση του σχολείου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τον κανονισμό του σχολείου.

Υποχρεώσεις των μαθητών

·         Οι μαθητές σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και το δικαίωμα του εκπαιδευτικού για διδασκαλία.
·         Οι μαθητές οφείλουν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν στην καθημερινή διδακτική διαδικασία αλλά και να μην παρακωλύουν το μάθημα. Οφείλουν να φέρουν ό,τι χρειάζεται για την εκπαιδευτική διδασκαλία.
·         Δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις των εκπαιδευτικών και γενικότερα όλου του προσωπικού του σχολείου.
·         Προσέρχονται για μάθημα στην αίθουσα χωρίς φαγητό, ποτά ή καφέδες (εξαιρείται το νερό).
·         Σέβονται τους συμμαθητές τους ως προσωπικότητες και λύνουν τις διαφορές τους με συνεννόηση και διάλογο χωρίς να καταφεύγουν στη χρήση βίας. Η χειροδικία, η αυτοδικία και η άσκηση σωματικής, λεκτικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα και επισύρουν ποινές.
·         Η συμπεριφορά των μαθητών ελέγχεται σύμφωνα με τους νόμους και τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου, πάντα όμως με κυρίαρχο κριτήριο τις παιδαγωγικές αρχές. Όταν κάποιος δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των καθηγητών του και τους κανόνες του σχολείου, θα υποστεί τις κυρώσεις. Αυτές μπορεί να είναι η απλή παρατήρηση, η επίπληξη, η ωριαία αποβολή, η αποβολή από μία μέχρι δύο ημέρες, μέχρι και η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Σχολικό Περιβάλλον

Είναι αυτονόητο ότι ο σεβασμός προς το σχολικό περιβάλλον, τα περιουσιακά στοιχεία του σχολείου και την περιουσία των άλλων αποτελεί υποχρέωση των μαθητών. Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα ευχάριστο και πολιτισμένο περιβάλλον κατάλληλο για μαθητή. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι μαθητές:
·         Σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου.
·         Δεν ρυπαίνουν το σχολικό χώρο (προαύλιο, τοίχους, κοινόχρηστους χώρους).Διατηρούν την καθαριότητα μέσα και έξω από το κτίριο, και ρίχνουν τα απορρίμματα στους ειδικούς κάδους και τα καλάθια που βρίσκονται στο κτίριο.
·         Δεν καταστρέφουν τα θρανία τους και γενικότερα σέβονται την αίθουσά τους και φροντίζουν να διατηρείται σε άριστη κατάσταση.
·         Ο μαθητής που προκαλεί φθορά στην περιουσία του σχολείου ή στο λεωφορείο ελέγχεται πειθαρχικά και η δαπάνη βαρύνει τον ίδιο ή τους κηδεμόνες.
·         Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να καπνίζουν σε κανένα χώρο του σχολείου.
·         Οι μαθητές απαγορεύεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Στην εξαιρετική περίπτωση που μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο, υποχρεούται να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν σε περιπτώσεις ανάγκης το τηλέφωνο στο γραφείο των καθηγητών.
·         Και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν κατά την ώρα της διδασκαλίας να έχουν θέσει εκτός λειτουργίας τα κινητά τους τηλέφωνα.

Στο μάθημα

·         Μπαίνω στην αίθουσα μόλις χτυπήσει το κουδούνι και περιμένω την έναρξη του μαθήματος καθισμένος στο θρανίο μου. Αν έχω γυμναστική η εργαστηριακό μάθημα περιμένω στο γυμναστήριο η στο αντίστοιχο εργαστήριο
·         Φέρνω πάντα τα βιβλία και τα τετράδιά μου στο μάθημα
·         Διαβάζω καθημερινά στο σπίτι και έρχομαι προετοιμασμένος/η.
·         Είμαι πειθαρχημένος στη τάξη και παρακολουθώ τον καθηγητή με προσοχή χωρίς να ενοχλώ τους συμμαθητές μου. Είμαι ευγενικός με όλους. Δεν εγκαταλείπω την διδασκαλία παρά μόνο με άδεια του καθηγητή, και του διευθυντή.
·         Δεν διακόπτω το μάθημα χωρίς την άδεια του καθηγητή μου. Σηκώνω το χέρι μου και περιμένω την άδεια του καθηγητή μου για να μιλήσω.
·         Όταν δεν καταλαβαίνω κάτι ρωτώ τον καθηγητή μου. Δεν ντρέπομαι και δε φοβάμαι τι θα πουν οι συμμαθητές μου.

Καθήκοντα επιμελητών

·         Ο υπεύθυνος τμήματος ορίζει δύο επιμελητές ανά μέρα/θρανίο. Κατάλογος των επιμελητών τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος.
·         Οι επιμελητές οφείλουν να παραμένουν κατά τα διαλείμματα στην τάξη και να μην επιτρέπουν τη είσοδο σε κανένα. Είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά στην αίθουσα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.
·         Είναι υπεύθυνοι για την διατήρηση της καθαριότητας στην αίθουσα του αντίστοιχου τμήματος.
·         Φροντίζουν για το καθάρισμα του πίνακα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Φροντίζουν επίσης για την ύπαρξη κιμωλίας, σπόγγου και καλαθιού απορριμμάτων στην τάξη.
·         Αναφέρουν οποιαδήποτε φθορά, είτε προέρχεται από μαθητές του σχολείου είτε από οποιονδήποτε άλλο.
·         Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος φροντίζουν για τον αερισμό της αίθουσας ανοίγοντας τα παράθυρα και ζητώντας από τους συμμαθητές τους να βγουν από την αίθουσα. Εάν οι συμμαθητές τους δεν ανταποκρίνονται στις υποδείξεις τους, το αναφέρουν στον εφημερεύοντα καθηγητή.

Καθήκοντα απουσιολόγων

·         Οι απουσιολόγοι του τμήματος ορίζονται από τον υπεύθυνο κάθε τμήματος με βάση την βαθμολογία τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός).
·         Ο απουσιολόγος φτιάχνει το διάγραμμα της αίθουσας με τη συγκεκριμένη θέση κάθε μαθητή. Αλλαγή θέσης γίνεται μόνο από τον υπεύθυνο καθηγητή της κάθε τάξης. Το διάγραμμα τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος.
·         Στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας ο απουσιολόγος καταχωρεί τις απουσίες στους απόντες συμμαθητές και ζητά από τον καθηγητή κάθε διδακτικής ώρας να ελέγξει και να προσυπογράψει το απουσιολόγιο.
·         Κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη και διατήρηση σε άριστη κατάσταση του απουσιολογίου.
·         Ο απουσιολόγος ελέγχεται από τον καθηγητή, τον υπεύθυνο, καθηγητή του τμήματος, και τον Διευθυντή.

Υποβολή προτάσεων και διεκδίκηση αιτημάτων

Μέσω της λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων οι μαθητές θέτουν τα θέματα που τους απασχολούν. Η διεκδίκηση των αιτημάτων τους γίνεται με κόσμιο τρόπο και πάντα στα πλαίσια των ισχυόντων νόμων. Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας φροντίζουν να λύνουν τα προβλήματά τους με κατανόηση και διάλογο αποφεύγοντας την ένταση και τις παράνομες πράξεις ( καταστροφές, άσκηση σωματικής η ψυχολογικής βίας, παρεμπόδιση εισόδου σε άλλους μαθητές κλπ).

·         Για οποιοδήποτε πρόβλημα που μαθητής/μαθήτρια δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, καταφεύγει στον εφημερεύοντα καθηγητή, στον υπεύθυνο  καθηγητή τμήματος ή τέλος στον Διευθυντή.


3.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΓΟΝΕΩΝ
Το σχολείο προσδίδει μεγάλη σημασία στην επικοινωνία και την εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών και με τον εκλεγμένο Σύλλογο τους. Η εμπιστοσύνη του μαθητή στο σχολείο ενισχύεται και από τη θετική στάση των γονέων προς το σχολείο και το δάσκαλο.
Είναι απαραίτητη η παρουσία των γονέων στις ενημερωτικές παιδαγωγικές συγκεντρώσεις που οργανώνονται από το σχολείο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους προς όφελος των μαθητών.
Οι γονείς ευθύνονται εξ ολοκλήρου για την τελική και ανελλιπή φοίτηση των παιδιών τους. Οφείλουν λοιπόν να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το Σχολείο και να λαμβάνουν γνώση των ανακοινώσεων και των οδηγιών του.
Και το Σχολείο, από την πλευρά του, οφείλει να ειδοποιεί εκτάκτως τους γονείς για οποιαδήποτε ενέργεια του παιδιού τους που δε συνάδει με τη μαθητική του ιδιότητα, όπως π.χ την αναιτιολόγητη απουσία του.

Απουσίες
·         Οι μαθητές δεν απουσιάζουν χωρίς λόγο από το σχολείο και, όταν έχουν λόγους να απουσιάσουν, οι ίδιοι ή οι γονείς τους, ενημερώνουν το σχολείο. Με 114 και άνω απουσίες, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την τάξη.
·         Οι γονείς ενημερώνονται από τον υπεύθυνο του τμήματος, όταν πραγματοποιηθούν 30 απουσίες, αρχικά τηλεφωνικά με ταυτόχρονη πρόσκλησή τους στο σχολείο για την παραλαβή επιστολής του υπεύθυνου καθηγητή του τμήματος που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά και με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

Είναι απαίτηση του σχολείου μας και υποχρέωση δική μας να τηρούμε τις αρχές που ρυθμίζουν τη λειτουργία του. Είναι, τέλος και πάνω απ’ όλα, δικαίωμα όλων των μαθητών να συμμετέχουν και να συμβάλλουν με προτάσεις τους στην όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία του σχολείου.
Οπότε σε περίπτωση που κάποιο θέμα δεν έχει αντιμετωπισθεί ή κάποιο σημείο δημιουργεί πρόβλημα και πρέπει να αλλάξει, θα το συζητήσουμε και θα προβούμε στις αναγκαίες διορθώσεις.

Ένα online περιοδικό από την Β' Λυκείου

Το 1ο τεύχος του περιοδικού "ΒΗΜΑΤΑ" είναι μια προσπάθεια των μαθητών και μαθητριών της Β’ τάξης Λυκείου του Γυμνασίου Τ.Λ Γαυρίου, στο πλαίσιο του μαθήματος «Ερευνητική εργασία».

Στόχος μας είναι να κυκλοφορήσουν 3 τεύχη μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, με ποικίλη κάθε φορά θεματολογία.

Εκτός από την συγγραφή των άρθρων οι μαθητές έχουν φιλοτεχνήσει και τα εξώφυλλα του περιοδικού σε ειδικό πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων.

Ελπίζουμε να απολαύσετε το διάβασμα του περιοδικού και θα επανέλθουμε με νέο τεύχος σε λίγους μήνες !
Οι μαθητές και μαθήτριες της Β' Λυκείου
Η υπεύθυνη εκπαιδευτικός, Μάρθα Τσαπατώρη