Το Σχολείο μας

Την τρέχουσα σχολική χρονιά, 2018-2019, το Γυμνάσιο Τ.Λ. Γαυρίου έχει 176 μαθητές, 114 στο Γυμνάσιο και 62 στις 3 τάξεις του Λυκείου- ενώ, για την φετινή σχολική χρονιά, το εκπαιδευτικό προσωπικό περιλαμβάνει 21 καθηγητές.

Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές κατανέμονται στις τάξεις ως εξής:
α' γυμνασίου     36 μαθητές             Α' Λυκείου      30 μαθητές
β' γυμνασίου     41 μαθητές             Β' Λυκείου      17 μαθητές
γ' γυμνασίου     37 μαθητές             Γ' Λυκείου      15 μαθητές

Στο σχολείο υπάρχουν εξοπλισμένα εργαστήρια Πληροφορικής και Φυσικών Επιστημών ενώ παράλληλα λειτουργεί και σχολική Βιβλιοθήκη.