Το Εργαστήριο Πληροφορικής

Το Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου δημιουργήθηκε το 2001 έπειτα από δωρεά του εξοπλισμού από το Υπουργείο Παιδείας και ανανεώθηκε όσον αφορά τον εξοπλισμό το 2007. Το εργαστήριο είναι άρτια εξοπλισμένο και διαθέτει 10 σταθμούς εργασίας για τους χρήστες. 

Οι σταθμοί εργασίας επικοινωνούν μέσω τοπικού δικτύου που εποπτεύεται από έναν εξυπηρετητή δικτύου (server) και έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω ενός δρομολογητή (router) και του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Ο υπόλοιπος εξοπλισμός περιλαμβάνει εκτυπωτές δικτύου laser, σαρωτή, βιντεοπροβολέα καθώς και μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.
 
Όσον αφορά το λογισμικό, υπάρχουν όλα τα απαραίτητα προγράμματα για την διεξαγωγή των μαθημάτων πληροφορικής, την προστασία των σταθμών εργασίας και του εξυπηρετητή, καθώς επίσης και μια σειρά εκπαιδευτικών CD-ROM που αφορούν το μάθημα της πληροφορικής αλλά και μαθήματα άλλων ειδικοτήτων.  

Το εργαστήριο χρησιμοποιείται κυρίως για το μάθημα της Πληροφορικής (στο Γυμνάσιο και στις τάξεις Λυκείου) καθώς επίσης και από καθηγητές άλλων μαθημάτων, καθώς γίνεται μεγάλη προσπάθεια από τους  περισσότερους συναδέλφους να εντάξουν τις νέες τεχνολογίες στη μαθησιακή διαδικασία.