6 Νοε 2020

Αναστολή λειτουργίας Γυμνασίων και Λυκείων

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της αναστολής λειτουργίας των Γυμνασίων και Λυκείων όλης της χώρας, από τις 9 Νοεμβρίου 2020 και για 3 εβδομάδες, τα μαθήματα του σχολείου μας θα γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης.

Η τηλεκπαίδευση θα περιλαμβάνει, όπου είναι δυνατόν, σύγχρονη διδασκαλία (μέσω της πλατφόρμας webex) και ασύγχρονη διδασκαλία (μέσω της πλατφόρμας eclass https://eclass.sch.gr/).

Με τον όρο σύγχρονη διδασκαλία αναφερόμαστε στην online επικοινωνία με τους μαθητές, το πρωί, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε τμήματος. 

Όσον αφορά την σύγχρονη διδασκαλία μέσω webex, θα ενημερωθείτε για τον σύνδεσμο κάθε εκπαιδευτικού (meeting room) μέσω ανακοινώσεων στις ηλεκτρονικές τάξεις eclass ή με ενημερωτικό μήνυμα στην περιγραφή του μαθήματος. 

Σε κάθε μάθημα, λοιπόν, θα υπάρχει ανακοίνωση με το meeting room του εκπαιδευτικού, το οποίο θα είναι σταθερό για όλη την διάρκεια της εκπαίδευσης από απόσταση.

Για να γίνεται έλεγχος ταυτοποίησης των μαθητών στην πλατφόρμα webex οι μαθητές θα πρέπει αυστηρά να χρησιμοποιούν το ονοματεπώνυμο τους και όχι κάποιο τυχαίο όνομα χρήστη.

Με τον όρο ασύγχρονη διδασκαλία αναφερόμαστε στις ηλεκτρονικές τάξεις, όπου για κάθε μάθημα οι εκπαιδευτικοί θα αναρτούν εκπαιδευτικό υλικό.

Στην πλατφόρμα eclass, η σελίδα με τις ηλεκτρονικές τάξεις του Γυμνασίου ΤΛ Γαυρίου είναι:

https://eclass03.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=27

Κατά την διάρκεια της περιόδου τηλεκπαίδευσης θα ακολουθούμε το υπάρχον σχολικό ωράριο λειτουργίας καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων ανά τμήμα που ισχύει έως σήμερα.ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

α1 γυμνασίου                α2 γυμνασίου

β1 γυμνασίου                β2 γυμνασίου

γ1 γυμνασίου                γ2 γυμνασίου

Α1 λυκείου                    Α2 λυκείου

Β1 λυκείου                    Β2 λυκείου

Γ λυκείου 

Για οποιαδήποτε πρόβλημα σχετικά με την πρόσβαση των μαθητών στις ηλεκτρονικές τάξεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους υπεύθυνους καθηγητές των τμημάτων, με e-mail.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

α1

Λιακοπούλου Γεωργία

gliakopou@sch.gr

α2

Τσαπατώρη Μάρθα  

mtsapatori@sch.gr

β1

Κορδάτου Μαρίνα

kordatom@sch.gr

β2

Θεοδωράκης Θεόδωρος   

ttheodorak@sch.gr

γ1

Χατζηαναστασίου Άννα       

γ2

Σαρκοπούλου Άννα 

anna_sarkop@msn.com

Α1

Κανταρτζή Λυδία

kantlydia@yahoo.gr

Α2

Ανδρέου Γεώργιος   

gandreou70@yahoo.gr

Β1

Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος  

kon2000@yahoo.gr

Β2

Αγρίου Μαρία          

maragriou@sch.gr

Γ

Μπόγρη Κωνσταντίνα

dinabogri@gmail.com

Θα είμαστε σε επικοινωνία για οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους!

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων