13 Ιουν 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Πέμπτη 14/06/2018
Α΄ γυμνασίου
Β΄ γυμνασίου
Γ΄ γυμνασίου
08:15 – 09:00
Μαθηματικά
Φυσική

09:05 – 09:50
Μαθηματικά
Φυσική

10:00 – 10:45
Γαλλικά
Φυσική

10:55 – 11:35
Γαλλικά
Αγγλικά

11:50 – 12:30
Φυσική
Αγγλικά

12:40 – 13:20
Φυσική


13:25 – 14:00
Αγγλικά


14:10 – 14:40
Αγγλικά


Παρασκευή 15/06/2018
Α΄ γυμνασίου
Β΄ γυμνασίου
Γ΄ γυμνασίου
08:15 – 09:0009:05 – 09:5010:00 – 10:45
Λογοτεχνία

Φυσική
10:55 – 11:35
Λογοτεχνία

Φυσική
11:50 – 12:30
Λογοτεχνία


12:40 – 13:20
Γαλλικά
Φυσική

13:25 – 14:00
Φυσική


14:10 – 14:40
Φυσική


Δευτέρα 18/06/2018
Α΄ γυμνασίου
Β΄ γυμνασίου
Γ΄ γυμνασίου
08:15 – 09:00
 Αγγλικά


09:05 – 09:50
Μαθηματικά
Αγγλικά

10:00 – 10:45
Μαθηματικά
Αγγλικά

10:55 – 11:35
Αγγλικά
Γλώσσα - Λογοτεχνία

11:50 – 12:30
Αγγλικά
Γλώσσα - Λογοτεχνία

12:40 – 13:20
Ιστορία
Γλώσσα - Λογοτεχνία

13:25 – 14:00
Ιστορία


14:10 – 14:40
ΙστορίαΤρίτη  19/06/2018
Α΄ γυμνασίου
Β΄ γυμνασίου
Γ΄ γυμνασίου
08:15 – 09:0009:05 – 09:5010:00 – 10:45
Γλώσσα

Φυσική
10:55 – 11:35
Γλώσσα

Φυσική
11:50 – 12:30
Μαθηματικά


12:40 – 13:20
Γαλλικά
Φυσική

13:25 – 14:00
Φυσική
Γλώσσα - Λογοτεχνία

14:10 – 14:40

Τετάρτη 20/06/2018
Α΄ γυμνασίου
Β΄ γυμνασίου
Γ΄ γυμνασίου
08:15 – 09:00
Γαλλικά


09:05 – 09:50
Γαλλικά


10:00 – 10:45
Λογοτεχνία
Γλώσσα - Λογοτεχνία
Φυσική
10:55 – 11:35
Γλώσσα
Γλώσσα - Λογοτεχνία
Φυσική
11:50 – 12:30
Γλώσσα
Αγγλικά

12:40 – 13:20
Ιστορία
Αγγλικά

13:25 – 14:00
Ιστορία


14:10 – 14:40
Ιστορία